Hôm nay là ngày đầu tiên làm quen với WordPress. Lạ lạ, hay hay. Giao diện khác hẳn với Y!360. Cũng tốt. 😛

Chào thế giới! >:D<